Storytelling for all its worth

Til forside af FarmerjournalenForside.html
 

Slidgigt og seneskader er svære at behandle. Gennem mange år har der ikke været tilfredsstillende metoder været at tilbyde. Den klassiske måde at håndtere disse tilstande på har været injektion med binyrebarkhormon, kombineret med G.L.A.D træning o.a. 
Binyrebarkhormonet er effektivt mod inflammation, men har ingen effekt på genopbygning af vævet. Et nyere koncept (PRP) blev lanceret i starten af det nye årtusind, hvor man udnyttede nogle af patientens egne blodcellers betændelsesbekæmpende egenskaber, og disse cellers evne til at stimulere opbygning af skadet væv.s Denne teknik er nu blevet forfinet yderligere med indførelse af i-PRF: injektion af ”Platelet Rich Fibrin”

i-PRF
Blod består af væske (plasma) samt en række celler med forskellige funktioner: De røde blodlegemer, de hvide blodlegemer, og blodpladerne. Blodpladerne (Platelet på engelsk), indeholder væksthormoner, som stimulerer kroppens helings- og opbygningsevne. Ved at indsprøjte plasma, hvor blodplader og hvide blodlegemer er blevet koncentreret, i det område på kroppen, som er slidt eller skadet, stimuleres vævet til at reparere/genopbygge sig selv. Flere undersøgelser har vist at PRP, som har benyttet sig af ovennævnte princip, har haft gode resultater ved behandling af seneskader og slidgigt. Ved i-PRF anvendes en anden centrifugeringsmetode. De hvide blodlegemer og blodpladerne op koncentreres yderligere, med yderst lovende resultater til følge. Endvidere koncentreres fibrin, som kroppen bruger som klæbemiddel. Med i-PRF opnås 30-40 gange flere celler, og 20-30 gange flere potentielle stamceller end tidligere med PRP. Fibrinen klæber på ujævne overflader, og bidrager derved til at øge volumen i den lokale koncentration af stamceller. Metoden er blevet testet i Frankrig på 140 patienter med slidgigt i knæet. Resultatet, udover at være mere effektiv i behandling af seneskader, tyder på, at man ved behandling med i-PRF kan genopbygge brusk, mindske omfanget af slidgigt og reducere smerter i væsentligt omfang.

i-PRF kan måske udskyde eller endda helt overflødiggøre operation for slidgigt. 

Fremgangsmåde i-PRF.
Der tages en blodprøve. Blodet centrifugeres, hvorved blodplader og hvide blodlegemer koncentreres i den øverste del af glasset. Denne del indsprøjtes derefter i leddet med slidgigt, eller omkring den beskadigede sene efter anlæggelse af en lokalbedøvelse. Behandling kan gentages efter 1 uge. Man må regne med 4-6 behandlinger, afhængig af slidgigtens sværhedsgrad, og 1-4 behandlinger, afhængig af omfanget af skaden på sener. 

Ulemper.
Der kan være ømhed ved indstiksstederne. Endvidere er der altid en risiko for infektion i forbindelse med indstik. Ved behandling med binyrebarkhormon opstår der ca. 1 infektion per 20.000 indstik i gennemsnit, hvilket er uhyre lidt, sammenlignet med operationer.

Med i-PRF må denne risiko anses for at være endnu mindre, da det er celler fra patientens eget blod, som blandt andet beskytter mod infektion, der sprøjtes ind. 


Teksten er bearbejdet ud fra internetoplysninger fra denne virksomhed: Puremed ApS,
Universitetsparken, 4000 Roskilde, www.puremed.dk


Behandlingssteder i Danmark:

Fra Puremeds hjemmeside:

Bearbejdet af Leif Andersen-Farmer.


Et stigende antal speciallæger arbejder med smertebehandlinger af ledbaseret på injektioner af i-PRF™ 

(injectable Platelet Rich Fibrin). 


i-PRF™ er den nye generation af blodbaserede vækstfaktor produkter, baseret på en koncentration af dine egne blodceller og blodplader uden nogen form for tilsætningsstoffer. Med i-PRF™ kan man populært sige, at man behandler inflammation med et koncentrat af inflammatoriske celler. Med i-PRF™ bringes hvide blodceller og blodplader ind i det område, hvor der er behov for at skabe proliferation (abnorm vækst). Samspillet mellem blodceller og blodplader giver en stimulering over længere tid, med afgivelse af vækstfaktorer op til 6–10 dage, hvilket øger helingshastigheden.

inflammation skal behandles med inflammatoriske celler.  

Tilstedeværelsen af hvide blodceller i i-PRF™ spiller en væsentlig rolle i den hurtige smertelindring, idet de reducerer de inflammatoriske processer i leddet og derigennem skaber reduktionen af smerterne.

Smertebehandlingerne udføres typisk på knæled, skulderled, hofteled, ankelled og albueled. Vi har gennemført mere end 350 afsluttede behandlinger, heraf 60% i knæled. Den overvejende del af patienterne bliver smertefrie efter få injektioner (3-4) og det tyder på, at virkningen er langvarig, ud fra vore observationer på op mod 2 år.

Det tyder også på, at der sker en regeneration af brusk i en eller anden form, hvilket er genstand for yderligere forskning. i-PRF™ indeholder en mindre andel mesenkymale (bindevævets udifferentierede) stamceller og samspillet mellem dem. De hvide celler og blodpladerne er muligvis den faktor, der kan give regeneration af bruskvæv.  


i-PRF™ er en væskeformig adgang til patientens helingspotentiale med et stort potentiale.

Dr. Joseph Choukroun og hans hold af forskere i Tyskland, Japan og USA knækkede i 2014 koden til en væskeholdig form for A-PRF™, hvori alle aktive celler i helingskaskaden er bevaret bedst muligt. Grundlaget for i-PRF™ og den nuværende A-PRF+™ protokol er baseret på et såkaldt “Slow Speed Concept” hvor centrifugering foretages under enkle forhold.


i-PRF™ er et centrifugeret blodkoncentrat med et højt indhold af “hvide” celler, blodplader og proteiner, som koagulerer efter få minutter.  i-PRF™ dannes ved centrifugering af blod udtaget og hurtigst muligt anbragt i særlige i-PRF™ glas, hvor RBC adskilles fra de hvide celler, blodplader, proteiner og plasma. Hvert glas indeholder mellem 0,5 – 1 ml i-PRF™ afhængigt af patientens køn, alder osv.


Idag anvendes i-PRF™ inden for stadig flere områder til regeneration af væv efter eksempelvis kirurgi, ved kosmetiske behandlinger og til at indkapsle biomaterialer. i-PRF™ anvendes også mod ledsmerter i kæbeled og knæled med meget lovende resultater. Gennembrud i behandling af slidgigt

i-PRF er nøgleordet i ny behandlingsform, hvor patientens eget blod indgår som eneste ”middel”. Gode resultater efter 3-6 behandlinger

Slidgigt er den mest udbredte gigtsygdom overhovedet. Hyppigst kommer slidgigt med alderen, men ofte er slidgigt også en af følgevirkningerne forårsaget ved trafikuheld.

Det anslås, at halvdelen af alle over 60 år har slidgigt i et eller flere led.

22. august 2018